Thành Viên

Gói Thành viên Free (Miễn phí) Cho phép truy cập hạn chế trên hầu hết các mặt nội dung của chúng tôi. Bạn chỉ được xem các khóa học Miễn phí.

Miễn phí

Gói tháng PRO

Gói Tháng Cho phép bạn có thể truy cập được nội dung cho thành viên tham gia gói trong thời gian 1 tháng, sau 1 tháng các bạn trở về cấp độ gói Thành viên Free và chỉ có thể xem được những khóa học Miễn phí. KHÔNG BAO GỒM CÁC KHÓA HỌC TRẢ PHÍ RIÊNG LẺ.

$20.00

Gói năm VIP

Gói năm Cho phép bạn có thể truy cập được nội dung cho thành viên tham gia gói trong thời gian 1 năm, sau 1 năm các bạn trở về cấp độ gói Thành viên Free và chỉ có thể xem được những khóa học Miễn phí. KHÔNG BAO GỒM CÁC KHÓA HỌC TRẢ PHÍ RIÊNG LẺ.

$35.00
Khóa Học Thành viên145
Thiết Kế Web Tin tức Sahifa
Học Thiết Kế Web Shop Bán Hàng Online Pro
Thiết Kế Web Shop Affiliate Pro bán hàng Online A-Z
Thiết kế Web Flatsome WordPress
Học Thiết Kế Web Bán Khóa Học Đào Tạo Elearning Online PRO
Đăng Ký Khóa học Đăng Ký Khóa học Đăng Ký Khóa học