Combo photoshop thực chiến

2,000,000VNĐ 499,000VNĐ

+ Adobe Illustrator CC 2015 từ cơ bản đến nâng cao
+ Đỉnh cao Photoshop thực chiến
+ Ghép ảnh chuyên nghiệp với Photoshop