Lập trình Restful Webservice trong 6 tuần

800,000VNĐ 480,000VNĐ

Bạn sẽ học được gì

– Có được kiến thức toàn diện về lập trình RESTful .net Webservice
– Có kiến thức sử dụng Microsoft SQL Server
– Nắm rõ kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Di động Android với Webservice
– Kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Desktop application, javaScript, AngularJS với Webservice